Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Chemie anorganických materiálů II

Kredity 5
Rozsah 2 / 2 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant prof. Ing. Aleš Helebrant, CSc.

Anotace

Přednášky jsou zaměřeny na fyzikálně-chemický popis kinetiky procesů, které probíhají při výrobě a použití anorganických nekovových materiálů. Posluchači se seznámí se základními matematickými modely, s principy jejich tvorby a se strategií při určování řídících mechanismů.

Sylabus

1. Nekatalytické heterogenní procesy - typy a mechanismy.
2. Základy teorie difúze.
3. Difúze v pevných látkách.
4. Teorie vedení tepla.
5. Základní typy reologického chování materiálů.
6. Mechanická pevnost skla a keramiky, lomová mechanika.
7. Molekulární teorie transportních dějů.
8. Kinetika fázových a modifikačních přeměn.
9. Kinetika nukleace a krystalizace.
10. Kinetika tepelného rozkladu pevných látek.
11. Kinetika slinování.
12. Reakce pevných látek s kapalinami a plyny.
13. Rozpouštění kompaktních těles a zrnitých materiálů.
14. Kinetika reakcí v pevném stavu.

Literatura

Z: Šatava V.: Fyzikální chemie silikátů II, skripta VŠCHT Praha
D: Hlaváč J.: Základy technologie silikátů, SNTL/Alfa Praha 1988, str.13-95

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi