Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Koroze a aplikace vysokoteplotních materiálů a anorganických pojiv

Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant Ing. Martina Šídlová, Ph.D.
doc. RNDr. František Škvára, DrSc.

Anotace

Předmět je zaměřen na korozi a aplikace žárovzdorných materiálů a betonu. V předmětu jsou rozebírány jednotlivé formy korozních dějů žárovzdorných materiálů a betonu a způsoby jejich ochrany. Dále jsou rozebírány formy aplikací žárovzdorných hmot a betonu. Důraz je kladen na materiálovou stránku žárovzdorných hmot a betonu.

Sylabus

1.Teoretické základy koroze pevných látek
2. Rozpouštění pevných látek kapalinami
3. Druhy koroze
4.Vliv jednotlivých faktorů nakorozi, vliv vyzdívkového materiálu
5. Vliv fázového rozhraní, vliv času a teploty
6. Laboratorní metody zkoušení koroze
7. Vyzdění provozních agregátů
8.Materiálová charakteristika betonu
9.Žárobetony
10.Vlastnosti betonů
11.Výroba betonu
12.Síranová koroze, chloridová koroze
13.Koroze zmrazováním a roztáváním
14.Koroze výztuže, Alkalicko-křemičitá reakce v betonu

Literatura

Z: F.Škvára: Technologie anorganických pojiv, skripta VŠCHT
Z: J.Kutzendörfer: Koroze žárovzdorných materiálů, Silikátová spol. 1998
D: H.F.W.Taylor: Cement Chemistry
D: P.Pytlík: Technologie betonu
D: J.Stark, B.Wicht: Dauerhaftigkeit von beton
D: J.Skalny, J.Marchand, I.Odler: Sulfate attack on concrete
D: C.L.Page, M.M.Page (ed.): Durability of concrete and cementcomposites
D: H.Böhni (ed.): Corrosion in reinforced concrete structures
D: Laboratorní metody v obroru silikátů
D: J.Kutzendörfer: Žárovzdorné materiály 1,2 skripta VŠCHT
D: J.Kutzendörfer:Žárovzdorné materiály 1 až 5, Silikátová společnost

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi