Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Laboratoř oboru

Kredity 7
Rozsah 0 / 0 / 10
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant Ing. Miroslav Rada, CSc.

Anotace

Studenti projdou typové práce, kde se seznámí se základními postupy a principy při určování stěžejních parametrů, důležitých pro oblast maltovin, keramiky, žárovzdorných materiálů a skel.

Sylabus

1. Úvod do laboratoří, školení bezpečnosti práce, požární ochrany, zásady první pomoci
2. Chemický rozbor silikátových materiálů
3. Koloidní reologie keramických suspenzí
4. Sušení keramických těles
5. Kriteria hutnosti
6. Fyzikální modelování rozložení teplot v tavicím bazénu
7. Sledování vysokoteplotních dějů při tavení skla
8. Měření redox stavu skloviny
9. Stanovení viskozity skla v intervalu 100 až 100000 dPas
10.Elektrická vodivost skel za vysokých teplot
11.Krystalizace skla
12.Chlazení skla
13.Teplotní roztažnost skla
14.Chemická odolnost skla

Literatura

Z: Návody k jednotlivým pracím jsou k dispozici u jejich vedoucích.
D: Šašek L. et al: Laboratorní metody v oboru silikátů. SNTL Praha 1981

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi