Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Laboratorní projekt II

Kredity 8
Rozsah 0 / 0 / 12
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc. Ing. Barbora Doušová, CSc.
Ing. Miroslav Rada, CSc.

Anotace

Předmět Laboratorní projekt II je určen pro vypracování semestrální práce. Na začátku semestru je posluchači zadáno téma semestrální práce, které již obvykle navazuje na budoucí diplomovou práci. Téma souvisí s řešenými výzkumnými nebo technickými projekty ústavu a rozvíjí technické myšlení studenta při aplikaci poznatků z oborových přednášek. Student pracuje u vedoucího práce, který jej kontroluje, diskutuje experimentální problémy a navrhuje způsob hodnocení výsledků. Výsledky semestrální práce posluchač předkládá písemně zpracováné na počítači a ve formě posteru je musí obhajovat v rámci SVK.

Sylabus

1. Práce na konkrétním výzkumném projektu

Literatura

Z: Podle doporučení vedoucího práce

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi