Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Zpracování odpadů-stavební hmoty,sklo,keramika

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Martina Šídlová, Ph.D.
doc. RNDr. František Škvára, DrSc.

Anotace

Předmět je zaměřen klasifikaci anorganických, především silikátových, odpadů, jejich zpracování a recyklaci ve výrobě anorganických pojiv, stavebních hmot a ve sklářství a keramice. Předmět je dále zaměřen na principy strojních zařízení používaných při úpravách odpadů a při jejich recyklaci. Dále jsou probírány základy legislativy pro hospodaření s odpady.

Sylabus

1. Informační zdroje, zákon o odpadech, klasifikace odpadů
2. Zpracování odpadů, jejich úprava
3. Zpracování odpadů - spalování, alternativní paliva
4. Zpracování odpadů – skládkování
5. Odpady z energetiky a hutnictví
6. Základy technologie cementu
7. Základy technologie betonu
8. Využití anorganických odpadů při výrobě stavebních hmot
9. Pojiva a stavební hmoty na bázi odpadního CaSO4
10. Stavební a demoliční odpady a jejich recyklace
11 Základy technologie skla, recyklace skla
12. Základy technologie keramiky, recyklace keramiky
14. Radioaktivní odpady

Literatura

Hlaváč J.: „Základy technologie silikátů“, SNTL/Alfa Praha 1988
Škvára F.: „Technologie anorganických pojiv“, VŠCHT Praha 1994
Kuraš M.: „Odpady a jejich zpracování“, VŠCHT Praha 2014, ISBN 978-80-86832-80-7
Voštová V., Fries J.: „Zpracování pevných odpadů“, FStr ČVUT Praha 2005, ISBN 80-01-02672-8
Vaníček I.: „Sanace skládek, starých ekologických zátěží“, ČVUT Praha 2002, ISBN 80-01-02438-5
Pytlík P.: „Ekologie ve stavebnictví“ FSt ČVUT Praha 1997, ISBN 80-85380-38-2
Jirásek J., Vavro M.: „Nerostné suroviny a jejich využití“, Ostrava 2008, ISBN 978-80-248-1378-3
Kreníková V.: „Odpady a druhotné suroviny II“ Universita J. E. Purkyně 2014, ISBN 978-80-7414-872-9

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi