Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Koroze biomateriálů

Kredity 5
Rozsah 3 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant prof. Ing. Aleš Helebrant, CSc.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět poskytne studentům základní přehled o interakci materiálů s prostředím lidského organizmu. Studenti se seznámí se spektrem typů korozního napadení a degradačních mechanizmů, metodami užívanými při testování in vitro a volbou materiálu pro specifické aplikace. Pozornost bude věnována úpravám povrchu materiálů.

Sylabus

1. Základní pojmy, koroze a degradace
2. Prostředí lidského organizmu
3. Kovové biomateriály, principy a mechanizmy korozních procesů
4. Druhy koroze kovů
5. Modifikace povrchu kovových biomateriálů
6. Polymerní materiály, základní pojmy, tepelná degradace, oxidace polymerů
7. Atmosférické stárnutí, fotochemické děje, vliv ionizujícího záření, stabilizace polymerů
8. Biologická a chemická koroze polymerů, odolnost nejběžnějších polymerních biomateriálů
9. Anorganické nekovové materiály, jejich interakce s kapalinami, základní děje a mechanismy
10. Modely kongruentního a inkongruentního rozpouštění, vliv složení a mikrostruktury na kinetiku rozpouštění
11. Využití koroze skel a sklokeramiky při přípravě resorbovatelných a bioaktivních materiálů
12. Metody studia interakce materiál-tělní prostředí
13. Volba biomateriálů
14. Informační zdroje

Literatura

Z: Helebrant A., Maryška M., Matoušek J.: Hodnocení koroze křemičitých skel ve vodném prostředí. Sklář a Keramik 46, 164-169 (1996)ISSN 0037-637X
Z: Black J.: Biological Performance of Materials., CRC Press, Boca Raton 2010 ISBN 9780849339592
Z: Ducháček V.: Polymery-výroba, vlastnosti,zpracování, použití. VŠCHT, Praha 2011, ISBN 9788070807880
D: Ramakrishna S., Biomaterials., CRC Press, Boca Raton 2010 ISBN 978-1-4200-4781-3
D: Helsen J.A., Breme H.J., Metals as Biomaterials., Wiley, NY 2005 ISBN 0-471-96935-4
D: Helebrant A.: Kinetics of corrosion of silicate glasses in aqueous solutions. Ceramics-Silikáty 41, 147-151 (1997)ISSN 0862-5468
D: McCaulye R.A.: Corrosion of Ceramics. Marcel Dekker Inc. New York 1995 ISBN 0-8247-9448-6
D: N.C.Billingham: Degradation and stabilization of polymers in Corrosion and Environmental Degradation. Ed. M.Schutze, Wiley-VCh, 2000, ISBN 3527295054
D: Schnabel W.: Polymer Degradation, Principles and Practical Applications. Akademie-Verlag, Berlin 1981, ISBN 3446132643

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi