Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Historie chemie a materiálů

Kredity 4
Rozsah 3 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant prof. Dr. Dipl. Min. Willi Pabst

Anotace

Předmět Historie chemie a materiálů je poměrně rozsáhlým úvodem do dějin chemie, chemické technologie a dějin technologie materiálů od prehistorie do 20. století. Cílem předmětu je, aby student získal ucelenou představu o vývoji dnešní chemie, která dnes obsahuje vedle klasických disciplín jako jsou anorganická, organická a fyzikální chemie i mnoho oblastí z tzv. materiálových věd a technologií a týká se jak organických tak anorganických materiálů.

Sylabus

1.Prehistorie a starověk I: materiály a technologie (kámen, keramika, kovy, sklo)
2.Prehistorie a starověk II: materiály a technologie (sůl, pigmenty, organické látky)
3.Starověká přírodní filozofie a literatura týkající se chemie a materiálové technologie
4.Alchymie a přírodní filozofie raného středověku (helénistická a arabská fáze)
5.Alchymie a přírodní filozofie vrcholného středověku (latinská fáze)
6.Iatrochemie a poslední vrchol alchymie v 17. století
7.Renesanční literatura týkající se materiálů a chemické technologie
8.Flogistonová teorie a pneumatická chemie; vývoj technické chemie a materiálové technologie (kovy, sklo, keramika) od středověku do 18. století
9.Lavoisierova revoluce v chemii a Kuhnova teze o struktuře vědeckých revolucí; vývoj mineralogie a krystalografie
10.Základní koncepty moderní chemie; vývoj chemické terminologie a symboliky
11.Objev chemických prvků po Lavoisierovi (až k transuranům)
12.Termodynamika, statistická fyzika a fyzikální chemie v 19. století
13.Organická chemie, chemická technologie a technologie materiálů v 19. století
14.Milníky chemie a materiálové vědy 20. století, Nobelovy ceny

Literatura

Z - Hudson J.: The History of Chemistry. Macmillan, London 1992 (ISBN 0-333-53551-0).
Z - Partington J. R.: A Short History of Chemistry. Dover, New York 1989. (ISBN 978-0-486-65977-0).
D - Engels S., Nowak A.: Chemické prvky - historie a současnost. SNTL, Praha 1977 (str.7-312, 344-355). (nemá ISBN)
D - Zyka J., Karpenko V.: Prvky očima minulosti. Práce, Praha 1984 (str.17-237). (nemá ISBN).
D - Kratochvíl M.: Cesty chemie - od atmou v molekule k nanotechnologiím. VUT Brno, Brno 2009 (ISBN 978-80-214-3630-5).
D - Strathern P.: Mendělejevův sen - putování po stopách prvků. Nakladatelství BB / art, Praha 2005 (ISBN 80-7341-543-7).
D - Kuhn T. S.: Struktura vědeckých revolucí. Oikoymenh, Praha 1997. (ISBN 80-86005-54-2)
D - Kužvart M.: Kámen ve službách civilizace. Academia, Praha 1990. (str. 11-22, 93-125, 131-153, 167-190.)
D - Chládek J., Nová I.: Porcelán kolem nás. SNTL, Praha 1991. (str. 9-35.)
D - Pleiner R., Kořan J., Kučera M., Vozár J.: Dějiny hutnictví železa v Československu - 1 Od nejstarších dob do průmylsové revoluce. Academia, Praha 1984. (str. 13-33.)
D - Drahotová O. (ed.): Historie sklářské výroby v českých zemích � I. díl (Od počátků do konce 19. století). Academia, Praha 2005. (str. 21-26.)

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi