Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Struktura krystalů

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Jan Čejka, Ph.D.

Anotace

None

Sylabus

1. Definice krystalu, souřadnicový systém
2. Makroskopická souměrnost
3. Obecné ekvivalentní pozice
4. Schoenfliessovo a Hermann Mauguinovo značení prvků symetrie
5. Kombinace prvků symetrie
6. Bodové grupy
7. Krystalová mřížka
8. Mikroskopické prvky souměrnosti
9. Mezinárodní krystalografické tabulky - základní orientace
10. Příklady jednoduchých prostorových grup
11. Výpočty v elementární buňce,
12. Speciální pozice, strukturní typy anorganických látek
13. Alotropie, polymorfie
14. Reálný krystal, typy poruch

Literatura

None

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi