Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Strukturní krystalografie

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant doc. Dr. Ing. Michal Hušák

Anotace

Cílem předmětu je naučit posluchače jak získat pomocí difrakčních metod informace o kompletní struktuře zkoumané látky. Předmět je vhodný pro farmaceuty, organické chemiky ale i anorganické chemiky, kteří potřebují analyzovat krystalické produkty.

Sylabus

1. Krystalové soustavy. Prostorové grupy , použití, maticová reprezentace.
2. Typy záření používané pro krystalografické studie, jejich charakteristika.
3. Zdroje záření pro krystalografické studie.
4. Braggova rovnice, Evaldova konstrukce.
5. Různá uspořádání difrakčních experimentů z hlediska použité radiace a typu vzorku.
6. Atomový rozptylový faktor, strukturní faktor.
7. Postup měření na čtyřkruhovém difraktometru.
8. Korekce difrakčních dat.
9. Metody řešení fázového problému.
10. Upřesňování struktury z difrakčních dat.
11. Specifické problémy řešení struktur biologických makromolekul.
12. Řešení krystalové struktury z práškových dat. Rietveldova metoda.
13. Metody řešení krystalových struktur založené na elektronové mikroskopii.
14. Databáze krystalografických dat.

Literatura

D:Kratochvíl B., Chemie a fyzika pevných látek I, VŠCHT Praha, 1994, 8070801964
D:Kratochvíl B., Jenšovský L., Úvod do krystalochemie, SNTL Praha, 1987, 0460887

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi