Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Technologie pěstování krystalů

Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant prof. Ing. František Kovanda, CSc.

Anotace

Syntetické monokrystaly nalézají široké uplatnění v materiálovém výzkumu i technické praxi, v řadě oborů hraje příprava krystalů s minimalizovaným počtem poruch a požadovanými fyzikálními vlastnostmi zásadní roli (např. v elektronice). V rámci přemětu by posluchači měli získat základní informace o růstu uspořádané krystalické fáze v různých systémech, o technologických postupech používaných k pěstování monokrystalů pro různé aplikace i o metodách přípravy tenkých monokrystalických vrstev. Během výuky jsou plánovány exkurze do provozů firem zabývajících se výrobou monokrystalů.

Sylabus

1. Tvorba krystalizačních zárodků, teorie růstu krystalů, fázové rovnováhy
2. Příprava monokrystalů v pevné fázi, rekrystalizace
3. Krystalizace z roztoků, metody používané při přípravě monokrystalů
4. Krystalizace látek rozpuštěných v cizích taveninách, transportní reakce
5. Hydrotermální syntéza
6. Příprava krystalů za vysokých tlaků
7. Příprava monokrystalů z tavenin spontánní krystalizací
8. Příprava monokrystalů z tavenin pomocí teplotního gradientu
9. Czochralskiho metoda
10. Verneuilova metoda
11. Rafinace látek a příprava monokrystalů zonálním tavením
12. Krystalizace z plynné fáze
13. Epitaxe, příprava tenkých monokrystalických vrstev
14. Whiskery

Literatura

Z: Šesták J., Strnad Z., Tříska A. a kol., Speciální technologie a materiály, Academia Praha, 1993, 8020001484
Z: Novotný J., Základní procesy růstu monokrystalů pro optoelektroniku, Academia Praha, 2003, 8020010300

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi