Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Počítačová grafika pro vizualizaci struktur molekul

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant doc. Dr. Ing. Michal Hušák

Anotace

Cílem předmětu je naučit studenta zacházet s programy pro zobrazování molekul a zopakovat si metody jak získat vstupní data pro zobrazování. Náplní je i základní seznámení s metodami vývoje software pro vizualizaci.

Sylabus

1.Historie vývoje počítačové grafiky
2.Matematika pro počítačovou grafiku
3.Obraz a možnosti jeho reprezentace
4.Techniky pro manipulaci s 2D obrazem
5.Rendering, raytracing, zobrazení prostorových dat
6.Software použitelný pro visualizaci molekul
7.Základy programovaní v jazyce C
8.Hardwarové urychlení grafických operací; základy OpenGL
9.Typické postupy při programovaní visualizace chemických dat
10.Hardwarové prostředky pro visualizaci
11.Stereoskopické zobrazení, VR techniky
12.Úvod do animačních technik, zpracovaní videa
13.Volumetrická vizualizace; aplikace na elektronové hustoty a silová pole
14.Budoucí trendy v počítačové grafice

Literatura

Z:Hudec B., Základy počítačové grafiky, skripta ČVUT Praha,2007,9788001036082
D:Foley James D., Computer Graphics, Addison-Wesley,1999,0201848406


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi