Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Laboratoř organické chemie II

Kredity 4
Rozsah 0 / 0 / 4
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant Ing. Václav Kozmík, CSc.

Anotace

Druhý kurs praktické výuky organické chemie je zaměřen na složitější operace organické syntézy, včetně analýzy směsí látek a jejich charakterizaci pomocí spektroskopických metod.

Sylabus

1. Bezpečnost práce v laboratoři, první pomoc.
2. Jednostupňové syntézy spojené s izolací a identifikací produktu.
3. Vícestupňové syntézy.
4. Operace za bezvodých podmínek.
5. Práce s malým množstvím látek.
6. Organická rozpouštědla, extrakce, sušení, odpařování.
7. Krystalizace a filtrace.
8. Sloupcová chromatografie.
9. Chromatografie na tenké vrstvě.
10. Destilace za atmosferického tlaku.
11. Destilace za sníženého tlaku.
12. Stanovení bodu tání.
13. GLC chromatografie připravených látek.
14. NMR spektrometrie.

Literatura

Z: Šilhánková a kol.: Laboratoř organické chemie, Vydavatelství VŠCHT, 2000, dotisk 2007, 8070803959

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi