Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Laboratoř organické chemie II

Kredity 4
Rozsah 0 / 0 / 4
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Václav Kozmík, CSc.

Anotace

Druhý kurs praktické výuky organické chemie je zaměřen na složitější operace organické syntézy, včetně analýzy směsí látek a jejich charakterizaci pomocí spektroskopických metod.

Sylabus

1. Bezpečnost práce v laboratoři, první pomoc.
2. Jednostupňové syntézy spojené s izolací a identifikací produktu.
3. Vícestupňové syntézy.
4. Operace za bezvodých podmínek.
5. Práce s malým množstvím látek.
6. Organická rozpouštědla, extrakce, sušení, odpařování.
7. Krystalizace a filtrace.
8. Sloupcová chromatografie.
9. Chromatografie na tenké vrstvě.
10. Destilace za atmosferického tlaku.
11. Destilace za sníženého tlaku.
12. Stanovení bodu tání.
13. GLC chromatografie připravených látek.
14. NMR spektrometrie.

Literatura

Z: Šilhánková a kol.: Laboratoř organické chemie, Vydavatelství VŠCHT, 2000, dotisk 2007, 8070803959

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi