Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Přechodné kovy v organické syntéze

Kredity 6
Rozsah 3 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant prof. Ing. Dalimil Dvořák, CSc.

Anotace

Reakce založené na chemii přechodných kovů mají v současné době značný význam jak pro průmyslovou výrobu, tak organickou syntézu. Kurz je rozdělen na dvě části. V první se studenti seznámí se základními principy chemie přechodných kovů, s reakcemi probíhajícími v koordinační sféře přechodných kovů a s vlastnostmi běžných ligandů. Druhá část je věnována využití této chemie v některých důležitých průmyslových procesech a především v organické syntéze.

Sylabus

1. Formalizmus (oxidační stav, d-elektronová konfigurace, 18-elektronové pravidlo).
2. Základní typy ligandů (ligandy vázané s-vazbou).
3. Základní typy ligandů (ligandy vázané p-vazbou).
4. Reakce probíhající v koordinační sféře přechodných kovů (substituce ligandu, oxidativní adice, reduktivní eliminace, inserce, transmetalace).
5. Reakce koordinovaných ligandů s nukleofily. (Reakce h2-alkenových, h2-alkynových, h3-allylových, h4-dienových, h5-dienylových a h6-arenových komplexů.)
6. Reakce koordinovaných ligandů s elektrofily, metalacykly.
7. Homogenní katalytické reakce (hydrogenace, hydrosilylace, hydrokyanace, polymerizace alkenů a alkynů, karbonylační reakce).
8. Syntetické aplikace hydridů přechodných kovů, organokupráty.
9. Syntetické využití komplexů vzniklých insercí alkenů a alkynů.
10. Syntetické aplikace využívající oxidativní adice a následující inserce alkenu, alkynu nebo oxidu uhelnatého (#cross coupling#, Heckova reakce).
11. Syntetické využití karbonylů přechodných kovů.
12. Syntetické aplikace karbenových komplexů (reakce nukleofilních a elektrofilních karbenů, metathesa, přechodnými kovy katalyzovaný rozklad diazolátek).
13. Syntetickén využití reakcí h3-allylových komplexů přechodných kovů.
14. Využití h6-arenových komplexů přechodných kovů (komplexy Cr(CO)3 a CpFe+).

Literatura

Z:L. S. Hegedus: Transition Metals in the Synthesis of Complex Organic Molecules (University Science Books, Sausalito, California, 1999), 1891389041
D:Skripta: D. Dvořák: Chemie organokovových sloučenin přechodných kovů (VŠCHT 1993), 80-7080-209-X

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi