Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Laboratoř oboru

Kredity 7
Rozsah 0 / 0 / 10
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant prof. Ing. Jaroslav Kvíčala, CSc.
Ing. Markéta Rybáčková, Ph.D.

Anotace

Cílem předmětu je teoretické a praktické seznámení studentů s moderními laboratorními technikami. Mezi probírané problematiky patří pokročilé sklářské práce, práce v inertní atmosféře s využitím jednoduchých inertních linek a septových technik, práce za nízkých teplot, práce za tlaku ve skleněných ampulích, hydrogenace a práce s nízkovroucími kapalinami a plyny. Přípravené produkty jsou izolovány některou ze separačních technik (mikrodestilace, sloupcová chromatografie) a jejich struktura a čistota určovány vybranými analytickými metodami (NMR spektroskopie, TLC, GC, UV-VIS spektroskopie). Součástí předmětu je práce na výzkumném projektu na pracovišti školitele.

Sylabus

1. Seznámení s pokročilými sklářskými technikami, usklení Schlenkovy baňky.
2. Chránění propargylalkoholu dihydropyranem, kontrola čistoty produktu NMR spektroskopií.
3. Alkylace chráněného propargylalkoholu neznámým alkyljodidem, identifikace produktu NMR spektroskopií.
4. Deprotekce chráněného alkynylalkoholu, kontrola čistoty produktu NMR spektroskopií.
5. Stanovení neznámé koncentrace butyllithia.
6. Práce za nízkých teplot, syntéza neznámého kinetického silylenoletheru, izolace produktu mikrodestilací, identifikace produktu NMR spektroskopií.
7. Práce v zatavených ampulích, syntéza neznámého termodynamického silylenoletheru, izolace produktu mikrodestilací, identifikace produktu NMR spektroskopií.
8. Katalytická hydrogenace alkynolu na cis-alkenol.
9. Práce s nízkovroucími kapalinami, redukce alkynolu sodíkem v kapalném amoniaku na trans-alkenol.
10. Práce na výzkumném projektu pod vedením školitele.

Literatura

Z. Jaroslav Kvíčala: Laboratorní technika organické chemie, VŠCHT Praha, Praha 2007. ISBN10: 8070803223, ISBN13: 9788070803223.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi