Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Laboratorní projekt I

Kredity 7
Rozsah 0 / 0 / 10
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant prof. Ing. Radek Cibulka, Ph.D.

Anotace

Předmět navazuje na Laboratoř oboru. Dovednosti získané v průběhu Laboratoře oboru jsou procvičovány na konkrétních syntézách směřujících k předpokládanému diplomovému projektu. Součástí laboratoří je vypracování rešerše na zadané téma.

Sylabus

1. Vypracování rešerše na zadané téma.
2. Práce v laboratoři dle pokynů vedoucího práce.
3. Procvičování technik organické syntézy.
4. Charakterizace připravených látek pomocí NMR, IČ a MS.
5. Laboratorní dokumentace, sepsání protokolů.
6. Prezentace výsledků na schůzce odborné skupiny.

Literatura

Z. Kvíčala J.: Laboratorní technika organické chemie, VŠCHT Praha, Praha 2007. ISBN10: 8070803223, ISBN13: 9788070803223.
D. Leonard J., Lygo B., Procter G.: Advanced practical organic chemistry, Blackie Academic & Professional, 1995. 0751402001

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi