Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Laboratoř oboru Bioinformatika I

Kredity 2
Rozsah 0 / 0 / 3
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Václav Kozmík, CSc.
Ing. Libor Mastný, CSc.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Studenti jsou seznámeni se zásadami bezpečnosti práce, základním laboratorním vybavením a experimentálními postupy používanými v anorganické a organické chemii.
Preparační práce a kvalitativní reakce doplní teoretické znalosti o charakteristických vlastnostech prvků a anorganických sloučenin.
Studenti při několika jednoduchých syntézách získávají potřebné pracovní návyky a zkušenosti pro přípravu a charakterizaci organických sloučenin.
Při hodnocení se klade důraz nejen na zvládnutí praktických dovedností, ale i na znalosti jednoduchých výpočtů, které se týkají stechiometrie a ředění roztoků, a znalost chemických reakcí, které při prováděných operacích probíhají.

Sylabus

1. Bezpečnost práce v laboratoři, laboratorní řád, záznamy o laboratorní práci.
2. Základní vybavení anorganické laboratoře.
3. Základní laboratorní práce - rozpouštění, filtrace, odpařování, srážení, dekantace.
4. Základní laboratorní operace - krystalizace, vážení, stanovení hustoty, určení pH.
5. Oxidačně redukční reakce - provedení v roztoku a v pevné fázi.
6. Chemie nekovů - reakce nekovů a jejich sloučenin.
7. Důležité kvalitativní reakce vybraných aniontů a jejich stanovení v neznámém vzorku.
8. Základní vybavení organické laboratoře.
9. Stavba aparatur a základní operace organické syntézy.
10. Konkrétní jednostupňové organické syntézy spojené s izolací a identifikací produktu, zahřívání za míchání pod zpětným chladičem.
11. Krystalizace v organické chemii.
12. Extrakce.
13. Destilace za atmosférického tlaku.
14. Stanovení bodu tání a GLC chromatografie připravených organických látek.

Literatura

Z: Dagmar Sýkorová, Libor Mastný: Návody pro laboratoře z anorganické chemie, VŠCHT Praha, 2001, dotisk 2009, 9788070804520
Z: V.Flemr, E. Holečková: Úlohy z názvosloví a chemických výpočtů v anorganické chemii,VŠCHT Praha, 2001, 8070804351
D: F.Jursík, Anorganická chemie nekovů, VŠCHT Praha, 2001, 8070804173
D: F.Jursík,Anorganická chemie kovů, VŠCHT Praha, 2003, 8070805048
Z: Šilhánková a kol.: Laboratoř organické chemie, VŠCHT Praha, 2000, dotisk 2007, 8070803959

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi