Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Odborná praxe

Kredity 3
Rozsah 0 / 0 / 0
Examinace Z
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Ondřej Kundrát, Ph.D.

Anotace

Studenti absolvují třítýdenní praxi v průmyslovém podniku nebo výzkumné instituci. V rámci praxe získají studenti dovednosti potřebné pro své budoucí povolání. Student si ověří své dovendosti v praxi a rovněž se seznámí s formálními náležitostmi praktické činnosti.

Sylabus

1. Seznámení se s podnikem či institucí, bezpečnost práce.
2. Seznámení se s konkrétním problémem, studium literatury.
3. Zapojení se do činnosti na projektu či ve výrobním procesu.
4. Práce na projektu, konzultace, ukončení projektu.
5. Vypracování zprávy o praxi.
6. Obhajoba zprávy.

Literatura

D: Literatura dle pokynů vedoucího na smluvním pracovišti.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi