Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Chemické speciality

Kredity 5
Rozsah 3 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant prof. Ing. Libor Červený, DrSc.
doc.Ing. Eliška Vyskočilová, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět navazuje na Organickou technologii a zabývá se základními kategoriemi chemických specialit: tenzidy, barviva, biologicky aktivní látky, látky vonné a chuťové, pomocné přípravky pro polyméry aj. Absolventi získají přehled o uplatnění chemie v nejrůznějších oblastech lidské činnosti, o principech účinků velké palety finálních chemických výrobků a základech jejich syntéz. Získaný rozhled jim umožní orientaci v problémech, které budou v budoucnu řešit jak ve své profesi, tak i v osobním životě.

Sylabus

1. Vymezení předmětu, základní vztahy. Obecné vlastnosti tenzidů.
2. Typy anionických tenzidů, soli karboxylových kyselin, sulfáty.
3. Tenzidy na bázi sulfonanů a organických fosfátů.
4. Neionogenní tenzidy. Kationické tenzidy.
5. Amfoterní tenzidy. Ekologie výroby a použití tenzidů.
6. Základní typy barviv a pigmentů, ekologie výroby barviv.
7. Azobarviva, disazobarviva, polyazobarviva.
8. Anthrachinonová, indigoidní, ftalocyaninová barviva. Opticky zjasň.prostředky
9. Biologicky aktivní látky, základní klasifikace léčiv.
10. Pesticidy a další agrochemikálie. Insekticidy. Rodenticidy.
11. Fungicidy. Herbicidy. Ekologické aspekty užití agrochemikálií.
12. Látky vonné a chuťové, základní typy monomerů.
13. Pomocné přípravky pro polymery. Přísady pro syntézu polymerů.
14. Přísady pro plasty. Přísady pro kaučuky.

Literatura

Z:Zbirovský M., Švec P.: Speciální organické výrobky, Skriptum, VŠCHT Praha 1989, 80-7080-034-8

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi