Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Toxikologie a ekologie

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant doc. Ing. Pavel Čapek, CSc.
doc. Ing. Igor Linhart, CSc.
Ing. Kamila Syslová, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět je zaměřen na základní informace o toxicitě anorganických a organických látek a jejich působení na lidský organismus,
a o postupech zjišťování toxicity látek. Dále jsou probírány zásady bezpečné práce v chemické laboratoři a zdroje informací
o nebezpečnosti chemických látek. Probírány jsou také aspekty ochrany životního prostředí.

Sylabus

1. Definice toxikologie a vymezení základních pojmů
2. Klasifikace jedů a jejich působení na organismus
3. Způsoby zjišťování toxicity látek, biotransformační přeměny
4. Metody stanovení úrovně expozice, expoziční limity
5. Významné anorganické škodliviny a jejich účinky na organismus
6. Významné organické škodlivé látky a jejich účinky
7. Bezpečnost práce v chemii, právní předpisy, informační zdroje
8. Rizika práce s jedy, hořlavinami a výbušnými látkami
9. Likvidace chemického odpadu v laboratoři
10. Zásady první pomoci při úrazech a otravách v laboratoři
11. Ekologie, její předmět a vymezení základních pojmů
12. Abiotické a biotické složky prostředí - trofické vztahy
13. Biogeochemické cykly - přírodní zdroje
14. Současná problematika životního prostředí

Literatura

Z: Horák J., Linhart I., Klusoň P.: Úvod do toxikologie a ekologie pro chemiky. 1. vyd. 2004. ISBN 80-7080-548-X
D: Heinz Lullmann, Klaus Mohr, Martin Wehling: Pharmacology and Toxikology, Georg Thieme Verlag, Stuttgart, 2003. ISBN 80-247-0836-1
I. Linhart: Toxikologie. Interakce škodlivých látek s živými organismy, jejich mechanismy, projevy a důsledky. 2. vyd. VŠCHT Praha, 2014. ISBN 978-80-7080-877-1

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi