Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Separační procesy

Kredity 5
Rozsah 2 / 2 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc. Ing. Pavel Čapek, CSc.

Anotace

Předmět je zaměřen na separační procesy používané v chemickém a farmaceutickém průmyslu.
Důraz je kladen na teorii a aplikaci moderních separačních procesů, které nejsou součástí
základních kursů chemického inženýrství. Porozumění principům preparativní kapalinové
chromatografie a adsorpčních procesů je prohloubeno zařazením bloku věnovaného adsorpci
a stanovení adsorpčních izoterem.

Sylabus

None

Literatura

Z: J. Hanika: Speciální separační procesy, skripta VŠCHT, Praha (1998), 80-7080-242-1.
Z: J. D. Seader, E. J. Henley: Separation Process Principles, 2nd edition, John Wiley & Sons, New York (2006), 0470481838.
D: R. B. Bird, W. E. Stewart, E. N. Lightfoot: Transport Phenomena, 2nd edition, John Wiley & Sons, New York (2007), 0470115394.
D: R. C. Reid, J. M. Prausnitz, B. E. Poling: The Properties of Gases & Liquids, 4th edition, McGraw-Hill, Boston (1987), 0470115394.
D: D. M. Ruthven: Principles of Adsorption and Adsorption Processes, John Wiley & Sons, New York (1984), 0471866067.
D: R. Taylor, R. Krishna: Multicomponent Mass Transfer, John Wiley & Sons, New York (1993), 0471574171.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi