Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Laboratorní a průmyslová data

Kredity 4
Rozsah 1 / 2 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant prof. Ing. Zdeněk Bělohlav, CSc.
Ing. Tereza Škopková

Anotace

Předmět je zaměřen na neformální, důsledné zpracování a spolehlivé vyhodnocování dat z laboratorních a průmyslových měření. Důraz je kladen především na získání zkušeností z řešení rozsáhlého a pestrého souboru praktických příkladů především z chemické technologie. Cílem předmětu je také osvojení základních principů plánování experimentů.

Sylabus

1. Principy analýzy dat, vlastnosti měřených dat, experimenty a monitoring.
2. Statistická analýza dat, typové úlohy, aplikační software.
3. Přímé získávání informací z měřených dat, analýza výběrových charkteristik.
4. Analýza časových řad, třídění dat, plánování experimentů.
5. Matematické modely, mechanistické, semiempirické a empirické modely.
6. Metody optimálních odhadů parametrů modelů, software pro regresní analýzu.
7. Modely s diferenciálními rovnicemi, derivace závisle proměnných, integrace diferenciáních rovnic.
8. Hodnocení spolehlivosti regresních parametrů, konfidenční oblasti, korelace parametrů.
9. Hodnocení spolehlivosti simulovaných dat, analýza rozptylu a reziduálních odchylek.
10. Úpravy dat pro regresní analýzu, eliminace odlehlých měření, transformace proměnných.
11. Úpravy modelů pro regresní analýzu, transformace modelů, eliminace silné korelace parametrů.
12. Plánování experimentů, optimální počet odezev a rozsahu experimentálních podmínek.
13. Sekvenční plánování experimentů, diskriminační a zpřesňující.
14. Faktorové a empirické plány experimentů, plné a neuplné plány.

Literatura

Z: Meloun M., Militký J.: Statistické zpracování experimentálních dat. East publishing, Praha 1998, 8071940755.
Z: Pavlík J. a kol.: Aplikovaná statistika. Skriptum VŠCHT Praha, Praha 2005. 8070805692.
D: Jaroš F., Pavlík J., Turzík D., Veselý P.: Pravděpodobnost a statistika. Skriptum VŠCHT Praha, Praha 199, 8070804742.
D: Pexidr V., Kondelík P.: Optimalizace - identifikace matematického modelu. Skriptum VŠCHT Praha. Praha 1986.
D: Joglekar A. M.: Industrial statistics. Wiley, Hoboken 2010. 9780470497166

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi