Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Navrhování procesů

Kredity 6
Rozsah 3 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant doc. Ing. Bohumil Bernauer, CSc.
doc. Dr. Ing. Vlastimil Fíla
prof. Ing. Josef Pašek, DrSc.

Anotace

Přednášky předmětu jsou zaměřeny na výuku postupů výroby a navrhování procesů. Semináře mají za cíl seznámit studenty s problemtikou vývoje konkrétního procesu s využitím výpočetního software AspenPlus pro simulační výpočty procesů a vybraných aparátů.

Sylabus

1. Procesní pojetí chemické výroby, obsah pojmu know-how.
2. Výběr procesu z variant, ekonomická kriteria, ochrana prostředí, spotřeba energie v chemických procesech
3. Technologické schéma, látková a energetická bilnace na počítači. (Cvičení 1)
4. Reaktory a jejich simulace
5. Simulace reaktorů. (Cvičení 2)
6. Výměna tepla, výměníky
7. Výpočty výměníků (Cvičení 3)
8. Rektifikace a absorbce, data, typy kolon
9. Simulace kolonových aparátů (Cvičení 4)
10. Diskuse konkrétních příkladů (Cvičení 5)
11. Diskuse konkrétních příkladů
12. Simulace rektifikace na počítači.
13. Řízení procesu - regulační smyčka, vlastnosti regulátorů.
14. Příklad komplexního návrhu konkrétního procesu.

Literatura

Z: J. Pašek: Syntéza procesu I, VŠCHT Praha, 1997, 8070802944.
D: J.Poživil, T.Vaněk, B.Bernauer: Procesní inženýrství, skripta VŠCHT, Praha 1997, ISBN 9788070803110.
D: R.Smith: Chemical Process: Design and Integration, John Wiley & Sons Inc, 2005, ISBN 9780471486817.


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi