Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Technická katalýza

Kredity 5
Rozsah 2 / 2 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant doc. Ing. Josef Koubek, CSc.

Anotace

Inženýrsky významné principy aplikované katalýzy (heterogenní, homogenní a enzymové) jsou ilustrovány na v praxi realizovaných procesech. Je zdůrazňována bezprostřední spojitost mezi katalyzátorem a uspořádáním katalytického reaktoru. Typickými příklady pojednávaných procesů jsou: katalytické krakování, katalytické reformování, parní reformování, process fixace atmodférického dusíku, automobilové konvertory, syntéza L-DOPA, syntéza fruktosy atd.

Sylabus

1. Technické aspekty aplikované katalýzy.
2. Zeolitové katalyzátory (struktura, syntéza, transportní vlastnosti, modifikovatelnost).
3. Zeolity v organické syntéze (krakování a hydrokrakování,alkylace, izomerace).
4. Kinetické a termodynamické aspekty vícefunkčních katalyzátorů.
5. Katalytické reformování (optimalizace reakčních podmínek a složení katalyzátoru).
6. Mnohostupňová organická syntéza na bifunkčním katalyzátoru.
7. Parní reformování (inženýrské aspekty reaktivace katalyzátoru).
8. Nestacionární katalytická oxidace oxidu siřičitého.
9. Přehled katalytických aplikací v ochraně životního prostředí.
10. Automobilní katalytické systémy.
11. Katalytická likvidace těkavých organických látek.
12. Technicko-ekonomické srovnání variant hydroformylačních procesů.
13. Syntéza octové kyseliny alternativními katalytickými procesy.
14. Enzymová syntéza fruktosy (optimalizace režimu reaktorové baterie).

Literatura

Z: J. Koubek: "Průmyslové katalytické procesy", skripta VSCHT, 2007
Z: Ch.N. Satterfield: Heterogeneous Catalysis in Practice" McGraw-Hill (2nd Edition), 1993, ISBN-10: 0070548757
D: Baerns (Editor): "Basic Principles in Applied Catalysis", Springer 2003, ISBN 978-3-540-40261-9
D: Chorkendorff I., J.W. Niemantsverdriet : "Concepts of Modern Catalysis and Kinetics" Willey VCH, Weinheim, 2003, ISBN-10: 3527316728
Z: Vybrané současné texty z oboru distribuované vyučujícím

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi