Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Technologické výpočty

Kredity 3
Rozsah 0 / 3 / 0
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant doc. Ing. Pavel Čapek, CSc.

Anotace

Předmět seznamuje s výpočetními nástroji pro simulaci chemických reaktorů a separačních aparátů a pro zpracování technologických dat. Simulace jsou prováděny v prostředí Matlabu a Aspenu Plus. V prvém případě je úsilí zaměřeno na simulace ideálních typů chemických reaktorů, které pracují v ustáleném a neustáleném stavu. Bilancování jednotlivých aparátů a jejich sítí je prováděno programu Aspen Plus.

Sylabus

1. Algoritmy.
2. Vlastnosti hardwaru a vztah k praktickým výpočtům.
3. Představení Matlabu jako nástroje pro technické výpočty.
4. Základní početní operace v Matlabu.
5. Numerická kvadratura a řešení jedné nelineární rovnice.
6. Numerické řešení soustavy lineárních a nelineárních rovnic.
7. Numerické řešení soustavy obyčejných diferenciálních rovnic.
8. Aplikace Matlabu v chemicko-technologických výpočtech.
9. Užití programu Aspen Plus pro modelování jednotkových operací.
10. Výpočty fyzikálně-chemických vlastností tekutin.
11. Analýza vlastností neideálních směsí látek.
12. Látkové a energetické bilance technologických uzlů.
13. Případové studie se separačními modely.
14. Presentace samostatně řešených projektů.

Literatura

Z: W.D.Seider, J.D.Seader, D.R.Lewin, Process Design Principles, J. Wiley & Sons, Inc. New York, 1999, 0471243124
D: J.Poživil, T.Vaněk, B.Bernauer, Procesní systémové inženýrství, skripta VŠCHT Praha, 1997, 8070803118

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi