Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Technologické výpočty

Kredity 3
Rozsah 0 / 3 / 0
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant doc. Ing. Pavel Čapek, CSc.

Anotace

Náplní předmětu je výpočetní zpracování technologických dat. Bilancování technologických uzlů a jednotek je provedeno nejdříve s využitím pokročilých možností programu Excel, ale těžiště je věnováno simulačnímu programu Aspen Plus. Součástí je hledání technologických informací a vlastností látek ve specializovaných databázích a Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry ©2006 by John Wiley & Sons, Inc. a Perrys Chemical Engineering Handbook. Součástí předmětu je zpracování a obhájení semestrálního projektu bilančního výpočtu zvoleného technologického uzlu.

Sylabus

1. Bilancování technologických procesů.
2. Možnosti zpracování technologických dat z databázových formátech.
3. Vyhledávání informací o fyzikálně chemických vlastnostech látek.
4. Bilancování průmyslových jednotek a zpracování dat v programu Excel.
5. Zdroje technologických informací (Perryho příručka, Ullmannova encylopedie, atd.)
6. Tvorba modelů a výpočty v programu Aspen Plus.
7. Simulační modely, fyzikálně chemické vlastnosti a data.
8. Analýza vlastností neideálních směsí látek.
8. Látkové a energetické bilance technolgických uzlů.
10. Bilanční výpočty s chemickými reaktory.
11. Případové studie se separačními modely.
12. Optimalizace a parametrická citlivost modelů.
13. Regresní analýza a identifikace parametrů systémů.
14. Presentace samostatně řešených projektů.

Literatura

Z: W.D.Seider, J.D.Seader, D.R.Lewin, Process Design Principles, J. Wiley & Sons, Inc. New York, 1999, 0471243124
D: J.Poživil, T.Vaněk, B.Bernauer, Procesní systémové inženýrství, skripta VŠCHT Praha, 1997, 8070803118

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi