Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Uhlíkaté suroviny pro chemický a farmaceutický průmysl

Kredity 5
Rozsah 3 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant doc. Ing. Bohumír Dvořák, CSc.
doc.Ing. Jiří Krupka, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Obsah předmětu programově zapadá do koncepce výuky chemické technologie na Ústavu organické technologie a má mj. ambice podílet se na profilaci jejich absolventů. Důležitým cílem přednášek v tomto kurzu je seznámit posluchače s vazbami chemické výroby na ostatní odvětví ekonomiky, především energetiky. Velká pozornost je věnována prevenci i aktivním formám ochrany životního prostředí. V souladu se sylaby předmětu jsou studenti seznámeni s přehledem aplikací hlavních petrochemikálií v průmyslové výrobě. Při výkladu je kladen důraz na termodynamické a kinetické aspekty procesů.

Sylabus

1. Náplň předmětu, chemická výroba, energetika a životní prostředí.

2. Ropa: výskyt, těžba, transport, složení a primární zpracování.

3. Sekundární zpracování ropy: odsíření, reforming, krakování, výroba olejů.

4. Ethylenová pyrolýza: technologie, hlavní produkty, chemie C2H4.

5. Chemie propylenu, zpracování C4, C5 frakcí a izolace aromátů.

6. Celodenní exkurze do závodu UNIPETROL rpa., Litvínov, návštěva provozů: atmosferická rektifikace ropy,
kontinuální reforming, ethylenová pyrolýza

7. Zemní plyn: těžba, transport, parní reforming - fyzikálně-chemické základy.

8. Kontrolní test.

9. Technologie štěpení ZP, výroba synplynů, vodíku a CO.

10 Uhlí: spalování, koksování, zplynování a využití uhlí v chemii.

11. Odsiřování spalin, moderní výroba tepla a elektrické energie.

12. Chemie C1: CH3OH, MTG-proces, oxonace, F-T syntéza a fosgen.

13. Acetylen: výroba, surovinová základna. Obnovitelné zdroje uhlíku.

14. Chemické a energetické využití biomasy: dřeva, cukrů a rostlinných olejů.

15. Kontrolní test

Literatura

Z: Pašek J.: Uhlíkaté suroviny, Skriptum FCHT, 1996, 8070802499.
D: Moulijn J.A., Makkee M., Van Diepen A.: Chemical Process Technology, John Wiley, 2001, 0471630624.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi