Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Vícefázové reaktory

Kredity 5
Rozsah 2 / 2 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant doc. Ing. Pavel Čapek, CSc.

Anotace

Předmět tematicky rozšiřuje předměty "Chemická kinetika a reaktorové inženýrství" a "Technická katalýza". Předmět je zaměřen na chemické reaktory pro reakce mezi omezeně mísitelnými tekutinami a pro reakce urychlované heterogenními katalyzátory. Pozornost je věnována úloze přenosu hmoty a tepla v reakčních systémech s heterogenními katalyzátory. Mezi probírané typy vícefázových reaktorů patří zejména vsádkové autoklávy, probublávané reaktory, třífázové reaktory se zkrápěným ložem katalyzátoru a základní typy bioreaktorů.

Sylabus

1. Opakování základních pojmů a definic – reakční rychlost a její závislost na koncentraci a teplotě, tři typy ideálních chemických reaktorů
2. Základní typy vícefázových reaktorů
3. Reakční rychlost jako funkce koncentrace a teploty ve vícefázových reakčních soustavách
4. Heterogenní katalyzátory a jejich přenosové vlastnosti
5. Přenosové jevy a fázová rozhraní
6. Reaktory pro systém plyn – kapalina: konstrukce aparátů
7. Reaktory pro systém plyn – kapalina: návrh a modelování
8. Reaktory s pevným ložem katalyzátoru: konstrukce aparátů
9. Reaktory s pevným ložem katalyzátoru: návrh a modelování
10. Probublávané reaktory se suspenzí katalyzátoru: konstrukce aparátů
11. Probublávané reaktory se suspenzí katalyzátoru: návrh a modelování
12. Zkrápěné reaktory: konstrukce aparátů
13. Zkrápěné rektory: návrh a modelování
14. Sběr a zpracování experimentálních dat z laboratorních typů reaktorů

Literatura

Z: Hanika J.: Vícefázové reaktory, skripta VŠCHT Praha, 2004, 8070802901
D: Horák J., Pašek J.: Návrh průmyslových chemických reaktorů z laboratorních dat, SNTL Praha, 1980, 0460680
D: H.S.Fogler, Elements of Chemical Reaction Engineering, Prentice Hall, New Jersey, 2006, 0130473944

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi