Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Základy farmakologie

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant Ing. Kamila Syslová, Ph.D.

Anotace

Předmět Základy farmakologie je zaměřen na získání základních informací o interakci léčiv s biologickým systémem (organismem). Podrobně se předmět věnuje (1) obecné farmakologii, která je zaměřena na farmakokinetiku (osudem léčiva v organismu) a na farmakodynamiku (mechanismus působení léčiva v organismu); a (2) speciální farmakologii, kde se posluchači seznámí s účinky působení základních skupin léčiv na organismus (např. analgetika, anastetika, sedativa, hypnotika, sympatomimetika, sympatolytika, parasympatomimetika a parasympatolytika).

Sylabus

1. Osud léčiva v organismu - základní farmakologické pojmy.
2. Receptorová teorie - afinita, aktivita, dualismus.
3. Účinky léčiv. Faktory modifikující účinky léčiv. Interakce.
4. Farmaka autonomního nervového systému I.
5. Farmaka autonomního nervového syntému II.
6. Farmaka potlačující bolest I.
7. Farmaka potlačující bolest II.
8. Antiflogistika - antirevmatika.
9. Diuretika.
10. Antihypertenzíva.
11. Látky zasahující do imunitních dějů.
12. Hormony.
13. Psychofarmaka.
14. Antibiotika.

Literatura

Z: Heinz Lüllmann, Klaus Mohr, Lutz Hein: Barevný atlas farmakologie, Grada, 2012, 9788024739083.
Z: Lincová D., Farghali H., (editoři) et al.: Základní a aplikovaná farmakologie, Galén Praha 2002, 978-80-7262-373-0.
D: Sixtus Hynie: Farmakologie v kostce, Triton, Praha, 80-7254-181-1.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi