Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Základy farmakologie

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Kamila Syslová, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět Základy farmakologie je zaměřen na získání základních informací o interakci léčiv s biologickým systémem (organismem). Podrobně se předmět věnuje (1) obecné farmakologii, která je zaměřena na farmakokinetiku (osudem léčiva v organismu) a na farmakodynamiku (mechanismus působení léčiva v organismu); a (2) speciální farmakologii, kde se posluchači seznámí s účinky působení základních skupin léčiv na organismus (např. analgetika, anastetika, sedativa, hypnotika, sympatomimetika, sympatolytika, parasympatomimetika a parasympatolytika).

Sylabus

1. Úvod. Základní pojmy a definice farmakologie.

2. Osud léčiva v organismu - základy farmakokinetiky.

3. Účinky léčiv v organismu - základy farmakodynamiky.

4. Nežádoucí účinky léčiv.

5. Látky používané k tlumení bolesti (centrální a lokální anestetika, analgetika, myorelaxancia).

6. Látky ovlivňující centrální nervový systém: sedativa, hypnotika.

7. Látky ovlivňující centrální nervový systém: psychofarmaka.

8. Látky ovlivňující periferní nervový systém: sympatomimetika a sympatolytika.

9. Látky ovlivňující periferní nervový systém: parasympatomimetika a parasympatolytika.

10. Látky ovlivňující kardiovaskulární systém.

11. Léčiva trávicího a vylučovacího systému.

12. Léčiva dýchacího systému.

13. Virostatika a cytostatika.

14. Látky používané v terapii infekčních onemocnění.

Literatura

Z: Heinz Lüllmann, Klaus Mohr, Lutz Hein: Barevný atlas farmakologie, Grada, 2012, 9788024739083.
Z: Lincová D., Farghali H., (editoři) et al.: Základní a aplikovaná farmakologie, Galén Praha 2002, 978-80-7262-373-0.
D: Sixtus Hynie: Farmakologie v kostce, Triton, Praha, 80-7254-181-1.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi