Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Laboratoř oboru

Kredity 7
Rozsah 0 / 0 / 10
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant doc.Ing. Jiří Krupka, Ph.D.
Ing. Jiří Trejbal, Ph.D.

Anotace

Studenti projdou postupně několik typových prací kde se seznámí se základními postupy práce v laboratoři, které zahrnují organické syntézy, analytické metody a separační procesy.

Sylabus

1. Úvod do laboratoří, školení bezpečnosti práce, požární ochrany, zásady první pomoci.
2. Katalytická oxidace fenolu ve vodě - Fentonova oxidace.
3. Testování efektivní aktivity katalyzátoru pro silně exotermickou reakci v plynné fázi.
4. Určení řádu hydrogenace cyklohexenu vzhledem k vodíku v tlakovém zařízení (autokláv).
5. Použití GC-MS spektrometrie.
6. Sledování kinetiky reakce plyn-kapalina v průtočném promíchávaném reaktoru.
7. Vliv rozpouštědla na kinetiku hydrogenace alkylanthrachinonů (vsádkový míchaný reaktor).
8. Rektifikace směsi toluen- n hexa; závislost počtu TP na hmotnostním průtoku kolonou.
9. Katalytická hydrogenace cyklohexenu v plynné fázi, v trubkovém reaktoru.
10. Vyhodnocování chromatografických dat; kvantitativní a kvalitativní analýza GLC.
11. Studium kinetiky heterogenně katalyzovaných reakcí s využitím GC-MS.
12. Využití pyrolýzní plynové chromatografie pro hodnocení uhlovodíkových surovin.
13. Určování binárních difuzních koeficientů ve Stefanově trubici.
14. Společné, závěrečné hodnocení laboratoří.

Literatura

Z: Návody k laboratorním pracím distribuované na pracovišti

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi