Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Úvod do inženýrské ekologie

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Miroslav Petrisko, CSc.

Anotace

Předmět uvede studenty do ekologie jako nauky o vztazích mezi jednotlivými živými a neživými složkami životního prostředí a mezi lidskou technosférou a ekosystémy. Součástí předmětu je seznámení se základními postupy ekologizace stávajících výrob a principy návrhu ekologicky přijatelnějších výrobních postupů

Sylabus

1. Ekologie - nauka o vztazích, vymezení pojmů
2. Biotické složky životního prostředí (flora, fauna, člověk)
3. Abiotické složky ŽP (atmosféra, hydrosféra, pedosféra)
4. Vztahy mezi složkami ŽP
5. Člověk a jeho činnost jako součást ekosystému
6. Obory lidské činnosti a jejich vztah k ŽP
7. Socio-kulturní aspekty ekologie
8. Koncepce udržitelného rozvoje
9. Úroveň technologií - základní prvek ovlivňující ŽP
10. Vlivy výrobních postupů
11. Environmentální technologie (likvidace nebo minimalizace vlivů výroby)
12. Monitoring ŽP, tvorba legislativních norem
13. Systémový přístup k ochraně ŽP, environmentální účetnictví
14. Optimalizace vlivů

Literatura

Z: Begon M., Harper J.L., Townsend C.R.: "Ekologie", Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc 1997, 8070676957.
Z: Červinka P.: "Antropogenní transformace přírodní sféry" Univerzita Karlova, Praha 1995, 8071840181.
Z: Moldan B., Hák T., Kolářová H.: "K Udržitelnému rozvoji České republiky: Vytváření podmínek", Centrum pro otázky životního prostředí UK, Praha 2002

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi