Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Fyziologie

Kredity 3
Rozsah 1 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant RNDr. Martina Nedbalová, Ph.D.
MVDr. Michaela Popková
doc. MUDr. Jaroslav Slavíček, CSc.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Studenti získají základní znalosti o obecné fyziologii a fyziologii člověka � poznají a pochopí funkce a stavbu soustavy opěrné, svalové, oběhové, dýchací, trávicí, kožní, vylučovací, pohlavní, nervové, smyslové a endokrinní.

Sylabus

1. Obecná fyziologie, receptorové struktury.
2. Fyziologie krve.
3. Fyziologie srdce.
4. Fyziologie krevního oběhu
5. Fyziologie dýchání
6. Fyziologie vylučování.
7. Udržování acidobazické rovnováhy.
8. Výživa a trávení.
9. Hormonální řízení
10. Nerv a sval.
11. Fyziologie smyslů.
12. Fyziologie hybnosti.
13. Autonomní nervový systém.
14. Vyšší nervové funkce.

Literatura

Z: Trojan a kolektiv: Lékařská fyziologie, ISBN 8024705125
D: Stefan Silbernagl, Agamemnon Despopoulos: Atlas fyziologie člověka, ISBN 80-247-0630-X

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi