Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Laboratoř oboru

Kredity 7
Rozsah 0 / 0 / 10
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant prof. Ing. František Kovanda, CSc.
doc.Ing. Jiří Krupka, Ph.D.
Ing. Lenka Malinová, Ph.D.

Anotace

Studenti projdou postupně několik typových prací kde se seznámí se základními postupy práce v laboratoři, které zahrnují organické syntézy, analytické metody a separační procesy.

Sylabus

1. Úvod do laboratoří, školení bezpečnosti práce, požární ochrany, zásady první pomoci
2. Zkouška disoluce pevných lékových forem
3. Imobilizace na alumosilikátové materiály
4. Použití GC-MS spektrometrie
5. Rektifikace
6. Dekontaminační proces využívající páry peroxidu vodíku (VPHP proces)
7. Etherifikace alkoholů na kyselých heterogenních katalyzátorech v plynné fázi
8. Vliv rozpouštědla na kinetiku hydrogenace alkylantrachinonů
9. Vyhodnocování chromatografických dat
10. Měření rovnováhy kapalina-pára
11. Vliv iontových kapalin na stereoselektivní hydrogenace v homogenní fázi pro přípravu opticky čistých látek
12. Vliv koncentrace peroxidu vodíku na rychlost epoxidace olefinů
13. Využití instrumentální analytické metody HPLC při kinetické studii aquatace K2PtCl4
14. Práce s chemickými bázemi dat
15. Měření specifického povrchu sorbentů
16. Závěrečné hodnocení laboratoří se studenty

Literatura

Z: Návody k laboratorním pracím distribuované na pracovišti

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi