Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Laboratoř oboru

Kredity 7
Rozsah 0 / 0 / 10
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant prof. Ing. František Kovanda, CSc.
doc.Ing. Jiří Krupka, Ph.D.
Ing. Lenka Malinová, Ph.D.

Anotace

Studenti projdou postupně několik typových prací kde se seznámí se základními postupy práce v laboratoři, které zahrnují organické syntézy, analytické metody a separační procesy.

Sylabus

1. Úvod do laboratoří, školení bezpečnosti práce, požární ochrany, zásady první pomoci
2. Zkouška disoluce pevných lékových forem
3. Imobilizace na alumosilikátové materiály
4. Použití GC-MS spektrometrie
5. Rektifikace
6. Dekontaminační proces využívající páry peroxidu vodíku (VPHP proces)
7. Etherifikace alkoholů na kyselých heterogenních katalyzátorech v plynné fázi
8. Vliv rozpouštědla na kinetiku hydrogenace alkylantrachinonů
9. Vyhodnocování chromatografických dat
10. Měření rovnováhy kapalina-pára
11. Vliv iontových kapalin na stereoselektivní hydrogenace v homogenní fázi pro přípravu opticky čistých látek
12. Vliv koncentrace peroxidu vodíku na rychlost epoxidace olefinů
13. Využití instrumentální analytické metody HPLC při kinetické studii aquatace K2PtCl4
14. Práce s chemickými bázemi dat
15. Měření specifického povrchu sorbentů
16. Závěrečné hodnocení laboratoří se studenty

Literatura

Z: Návody k laboratorním pracím distribuované na pracovišti

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi