Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Laboratorní projekt I

Kredity 7
Rozsah 0 / 0 / 10
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Radka Kalousková, CSc.
doc.Ing. Jiří Krupka, Ph.D.
Ing. Miroslav Rada, CSc.

Anotace

Studenti jsou zařazeni k jednotlivým pracovníkům ústavu, u kterých pracují celý semestr na zadaných tématech. Na závěr semestru odevzdají souhrnný protokol ze své práce. Student pod odborným vedením experimentálně řeší samostatné téma. Součástí je výstavba experimentální aparatury, její uvedení do provozu, kalibrace jednotlivých částí apod. Nedílnou součástí práce je ověření analytické metody (nejčastěji se používá GL a HPLC chromatografie). Prohloubení znalostí aplikačního software, popř. programovacích nebo simulačních jazyků.

Sylabus

1. Práce na konkrétním výzkumném projektu

Literatura

Z: Podle doporučení vedoucího práce

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi