Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Laboratorní projekt II

Kredity 8
Rozsah 0 / 0 / 12
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Zdenka Kovářová, CSc.
doc.Ing. Jiří Krupka, Ph.D.
Ing. Jiří Trejbal, Ph.D.

Anotace

Student pracuje u vedoucího práce, který jej kontroluje, diskutuje experimentální problémy a navrhuje způsob hodnocení výsledků. Na téma práce v Laboratoři oboru Výroba léčiv III navazuje téma diplomové práce. Pozornost je zaměřena na přípravu a odzkoušení experimentální aparatury, odzkoušení vhodné analytické metody a nalezení vhodného způsobu vyhodnocení výsledků. V případě prací, zaměřených na matematické modelování procesů, si student prakticky ověřuje možnosti standardního softwaru nebo vyvíjí samostatný počítačový program. Zároveň analyzuje experimentální údaje, shromažďuje fyzikální data, která jsou nezbytně potřebná pro identifikaci matematických modelů.

Sylabus

1. Práce na konkrétním výzkumném projektu

Literatura

Z: Podle doporučení vedoucího práce

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi