Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Polymerní materiály

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant prof. Ing. Vratislav Ducháček, DrSc.
Mgr. Soňa Hermanová, Ph.D.

Anotace

Účelem předmětu je seznámit studenty s polymerními materiály. Předmět se zabývá charakteristickými vlastnostmi běžných polymerů a jejich vztahy ke struktuře polymerů, jejich syntézou, modifikací a výrobou. Pojednává také o přísadách do polymerů, skladbě polymerních směsí a jejich zpracování na konečné výrobky.

Sylabus

1. Úvod do chemie a technologie polymerů.
2. Homopolymery a kopolymey, stereoizometrie, konfigurace.
3. Struktura, fázové stavy a základní vlastnosti polymerů.
4. Syntéza polymerů (polymerace, polyadice, polykondenzace).
5. Modifikace polymerů (fyzikální, mechanochemická a chemická).
6. Průmyslové způsoby výroby polymerů.
7. Přírodní polymery (zdroje, vlastnosti a použití).
8. Termoplasty (výroba, vlastnosti a použití).
9. Reaktoplasty (výroba, vlastnosti a použití).
10. Elastomery (výroba, vlastnosti a použití).
11. Přísady do polymerů (klasifikace, základní typy, jejich funkce).
12. Polymerní směsi (definice, příprava a základní operace).
13. Zpracování polymerů a polymerních směsí.
14. Odolnost, koroze a degradace polymerů.

Literatura

R: Ducháček V.: POLYMERY - výroba, vlastnosti, zpracování, použití, 3. vydání. Vydavatelství VŠCHT, Praha 2011, ISBN 80-7080-617-6.
A: Mleziva J., Šňupárek J.: POLYMERY - výroba, struktura, vlastnosti a použití, 2. vydání. Sobotáles, Praha 2000. ISBN 80-85920-72-7.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi