Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Laboratoř oboru I

Kredity 7
Rozsah 0 / 0 / 10
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Lenka Malinová, Ph.D.

Anotace

Náplní Laboratoře oboru Polymerní materiály I je příprava polymerů emulzní, suspenzní, blokovou a roztokovou polymerizací za použití radikálových a iontových iniciátorů, kinetika polymerizačních reakcí, stanovení fyzikálních a chemických charakteristik připravených polymerů a osvojení základních metod identifikace polymerních vzorků.

Sylabus

Rozvrh laboratorních úloh pro jednotlivé skupiny bude před započetím prací vyvěšen na nástěnce Ústavu polymerů.
1. Základní poznatky o laboratorních technikách, bezpečnostní školení.
2. Koordinanční polymerizace ethylenu.
3. Rovnovážná polykondenzace.
4. Řízená polymerizace styrenu.
5. Příprava silikonového kaučuku.
6. Aniontová polymerizace/Příprava glykolidu nebo L-laktidu depolymerizací.
7. Kopolymerizace styrenu.
8. Příprava měkkých kontaktních čoček.
9. Kinetika polyesterifikační reakce.
10. Dilatometrické sledování průběhu polymerace.
11. Stanovení viskozitně prům. mol. hmot. (viskozimetrie).
12. Stanovení početně prům. mol. hmot. (titrace).
13. Identifikace polymerů.
14. Shrnutí, test.

Literatura

Z:Maroušek V.: Návody pro laboratorní cvičení z makromolekulární chemie, VŠCHT Praha 1997; ISBN 80-7080-287-1

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi