Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Laboratoř oboru II

Kredity 7
Rozsah 0 / 0 / 10
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Alena Kadeřábková, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

None

Sylabus


1.Základní poznatky týkající se zpracovatelských zařízení, bezpečnost práce
2.VÍCEFÁZOVÉ HOUŽEVNATÉ KOMPOZITY
3. HOŘLAVOST POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ
4. FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI SILIKONOVÉ PRYŽE I
5. FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI SILIKONOVÉ PRYŽE II
6. SIRNÉ VULKANIZAČNÍ SYSTÉMY
7. VYTLAČOVATELNOST SMĚSÍ PŘÍRODNÍHO KAUČUKU
8. ZPRACOVÁNÍ LATEXU PŘÍRODNÍHO KAUČUKU MÁČENÍM
9. MĚKČENÉ SMĚSI POLYVINYLCHLORIDU
10. TEPELNÁ A SVĚTELNÁ STABILITA POLYVINYLCHLORIDU I
11. TEPELNÁ A SVĚTELNÁ STABILITA POLYVINYLCHLORIDU II
12. HODNOCENÍ BARVY POLYMERNÍCH FÓLIÍ
13. ZHODNOCENÍ ODPADNÍ PRYŽE
14. Závěrečný test

Literatura

Z:Ivo Klier, Jan Šimek,Návody pro laboratorní cvičení ze zpracování kaučuků a plastů (skriptum VŠCHT Praha),SNTL Praha 1986
D:Paul D.R.,Polymer Blends(vol.1),Wiley,N.Y.,2000,ISBN 0-471-35279-9
D:Paul D.R.,Polymer Blends(vol.2),Wiley,N.Y.,2000,ISBN 0-471-35280-2

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi