Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Laboratoř oboru III

Kredity 8
Rozsah 0 / 0 / 12
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Lenka Malinová, Ph.D.

Anotace

Předdiplomní laboratoře orientované na problematiku diplomové práce, provedení polymerizací, příprava vzorků polymerů, jejich směsí apod. a hodnocení připravených materiálů pomocí dostupných metod. V laboratořích se klade důraz na získávání praktických dovednosti, hodnocení provádí vedoucí studenta.

Sylabus

Rozvrh laboratorních úloh pro jednotlivé skupiny bude před započetím prací vyvěšen na nástěnce Ústavu polymerů.
1. Organizace laboratoří oboru, bezpečnostní školení.
2. Termická analýza polymerů.
3. IČ spektrometrie.
4. Reometrie polymerů.
5. Rozměrově vylučovací chromatografie.
6. Techniky diplomové práce.
7. Techniky diplomové práce.
8. Techniky diplomové práce.
9. Techniky diplomové práce.
10. Techniky diplomové práce.
11. Techniky diplomové práce.
12. Techniky diplomové práce.
13. Techniky diplomové práce.
14. Techniky diplomové práce.

Literatura

Z: Maroušek V.: Návody pro laboratorní cvičení z makromolekulární chemie, VŠCHT Praha 1997; ISBN 80-7080-287-1

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi