Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Vybrané kapitoly z chemie a technologie polymerů II

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant doc. Ing. Jan Merna, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět se přednáší pouze v sudých letech a nenavazuje na Vybrané kapitoly z chemie a technologie polymerů I.
Tři moduly po 8h:
1.Živé a řízené polymerace (Ing. Merna)
Definice, mechanismy řízených polymerací, syntetické postupy přípravy makromolekulárních architektur, fyz.-chem. vlasnosti polymerů, aplikace.
2.Polymery pro transport a uvolňování léčiv (ing. Laga)
Přehled polymerních systémů umožňujících cílený transport a řízené uvolňování léčiv. Principy řízeného uvolňování léčiv, systémy umožňující řídit uvolňování léčiv v organizmu (matricové systémy, membránové systémy, systémy pro transdermální podávání léčiv, polymerní systémy s aktivovaným uvolňováním léčiv, nanočástice a liposomy, rozpustné polymerní nosiče, vektory pro genové terapie). Cílené směrování léčiv, systémy s pasivním a aktivním směrováním.
3.Polymerní nanokompozity(Ing. Lindnerová)
Základní definice; typy nanokompozitů a způsoby jejich přípravy; typy užívaných nanoplniv (přírodní a modifikovaná); vliv na mechanické a bariérové vlastnosti (ve srovnání s mikrokompozity); analytické metody pro studium struktury nanokompozitů (TEM, RTG, AFM); průřez využití v průmyslu.

Návaznost na všechny předcházející předměty oboru Technologie výroby a zpracování polymerů; rozšiřuje znalosti v některých speciálních a perspektivních odvětvích oboru.
V posledním týdnu semestru souhrný test ze všech modulů. Známky zapisuje tajemník ústavu.

Sylabus

1. výuka začíná v 2. týdnu semestru

Polymerní nanokompozity (Ing. Lindnerová)

2. Základní definice; typy nanokompozitů a způsoby jejich přípravy; typy užívaných nanoplniv (přírodní a modifikovaná) a srovnání jejich vlastností s tradičními plnivy
3. Analytické hodnoty plniv a vliv nanoplniv na mechanické a bariérové vlastnosti materiálů (srovnání s mikrokompozity)
4. Analytické metody pro studium struktury nanokompozitů (TEM, RTG, AFM)
5. Průřez využití nanokompozitů, typy připravovaných polymerních nanokompozitů

Polymery pro transport a uvolňování léčiv (Ing. Laga)
6. Přehled polymerních systémů umožňujících řízené uvolňování léčiv, principy řízeného uvolňování léčiv.
7. Cílené směrování léčiv, matricové systémy pro uvolňování léčiv. Nedegradovatelné a biodegradovatelné hydrofobní polymerní systémy.
8. Hydrogelové systémy. Membránové polymerní systémy pro řízené uvolňování léčiv, systémy pro transdermílní podávání léčiv.
9. Polymerní systémy s aktivovaným uvolňováním léčiv. Rozpustné polymerní nosiče.

Živé/řízené polymerace (Ing. Merna)
10. Základní definice, typy polymerních architektur, řízené iontové polymerace
11. Řízené radikálové polymerace (ATRP, NMP, RAFT)
12. Řízené koordinační polymerace, stereoblokové kopolymery, řízení větvení
13. Click-chemistry, morfologie blokových kopolymerů, aplikace polymerů šitých na míru, analytické metody

14. Souhrnný test ze všech modulů

Literatura

None

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi