Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Polymerní membrány a jejich transportní charakteristiky

Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant prof. Dr. Ing. Juraj Kosek
prof. Ing. Petr Sysel, CSc.

Anotace

Cílem předmětu je pochopení souvislostí mezi strukturou polymerů, jejich základními vlastnostmi, zejména transportními a využitelnosti membrán na jejich bázi v separačních procesech.

Sylabus

1. Membránové materiály (polymery vs kovy, keramika)
2. Polymerní materiály pro přípravu membrán
3. Vztah složení a struktury polymerů k jejich transportním vlastnostem
4. Odolnost membránových polymerních materiálů
5. Příprava polymerních membrán
6. Vícekomponentní membrány na bázi polymerů
7. Polymerní membrány v praxi
8. Fyzikální morfologie hetero-fázových membrán
9. Mechanizmy transportu hmoty membránami - permeace a difuze
10. Metody pro charakterizaci transportních vlastností membrán
11 Vybrané membránové separační metody
12 Transport světla membránami a jeho charakterizace
13 Vliv povrchové modifikace na transport a další vlastnosti
14 Reálné aplikace membrán využívající transportní vlastnosti

Literatura

Z: Prokopová I., Makromolekulární chemie, skripta VŠCHT, 2007
D: Membránové procesy (Palatý Z., ed.), Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha, 2012, 9788070808085

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi