Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Polymerní membrány a jejich transportní charakteristiky

Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant prof. Dr. Ing. Juraj Kosek
prof. Ing. Petr Sysel, CSc.

Anotace

Cílem předmětu je pochopení souvislostí mezi strukturou polymerů, jejich základními vlastnostmi, zejména transportními a využitelnosti membrán na jejich bázi v separačních procesech.

Sylabus

1. Membránové materiály (polymery vs kovy, keramika)
2. Polymerní materiály pro přípravu membrán
3. Vztah složení a struktury polymerů k jejich transportním vlastnostem
4. Odolnost membránových polymerních materiálů
5. Příprava polymerních membrán
6. Vícekomponentní membrány na bázi polymerů
7. Polymerní membrány v praxi
8. Fyzikální morfologie hetero-fázových membrán
9. Mechanizmy transportu hmoty membránami - permeace a difuze
10. Metody pro charakterizaci transportních vlastností membrán
11 Vybrané membránové separační metody
12 Transport světla membránami a jeho charakterizace
13 Vliv povrchové modifikace na transport a další vlastnosti
14 Reálné aplikace membrán využívající transportní vlastnosti

Literatura

Z: Prokopová I., Makromolekulární chemie, skripta VŠCHT, 2007
D: Membránové procesy (Palatý Z., ed.), Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha, 2012, 9788070808085

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi