Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Výroba a zpracování polymerních materiálů

Kredity 5
Rozsah 3 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant prof. Ing. Jan Roda, CSc.

Anotace

Náplní předmětu jsou informace o obecných technologických postupech výroby komoditních (ko)polymerů, popis přípravy průmyslových polymerů a způsobů jejich zpracování na konečné výrobky.

Sylabus

1. Základní údaje o světové produkci polymerů, surovinová základna polymerní chemie, typy polymeračních reaktorů, základní dělení polymerního procesu.
2. Polyethylen a kopolymery ethylenu. Chemické modifikace polyethylenu.
3. Polypropylen a jeho kopolymery. Polymery a kopolymery isobutenu, polymerace cykloalkenů.
4. Polystyren a kopolymery styrenu, ABS polymery.
5. Polymerace dienů. Polybutadienové elastomery, kapalné a termoplastické kaučuky. Polyisopren, polychloropren.
6. Polyvinylchlorid a kopolymery vinylchloridu. Fluoroplasty a fluorované elastomery. Polyvinylestery, polyvinylacetát, polyvinylalkohol, polyvinylacetaly.
7. Polymethakryláty a polyakryláty. Polyakrylonitril, kopolymery akrylonitrilu. Polyethery, polyfenylenoxid, polyformaldehyd.
8. Polyestery lineární, polykarbonáty. Alkydy jednoduché, modifikované, nenasycené polyestery.
9. Polyamidy alifatické, aromatické polyamidy. Polyurethany.
10. Silikony. Epoxidové polymery. Fenoplasty a aminoplasty.
11. Přísady a výroba polymerních směsí
12. Zpracování polymerů v kapalném stavu (máčení, lití, natírání, napěňování, potiskování)
13. Zpracování polymerů tvářením (lisování, vytlačování, vstřikování, vyfukování, tisk)
14. Zpracování polymerů tvarováním (za tepla, za studena, přetlakem, podtlakem)

Literatura

Z:Mleziva J.: Polymery - výroba, struktura, vlastnosti a použití, Sobotáles, Praha 1993, ISBN 80-901570-4-1

Z:Mleziva J., Šňupárek J.: Polymery - výroba, struktura, vlastnosti a použití, 2.doplněné vydání, Sobotáles, Praha 2000, ISBN 9788085920727

Z:Ducháček V.:POLYMERY - výroba,vlastnosti,zpracování,použití,3. vydání. Vydavatelství VŠCHT, Praha 2011.ISBN 80-7080-617-6.

D:Encyclopedia of Polymer Science and Technology, J.Wiley Sons, Interscience, Publ., 1st and 2nd edition, New York, 1964-1991, v současné době dostupná v elektronické podobě, 4th edition, 1999-2012, elektronická knihovna VŠCHT

D:Ullmann´s Encyclopedia of Industrial Chemistry, J.Wiley - VCH Verlag Gmbh, 7th edition, 2010, on line version, elektronická knihovna VŠCHT

D:Industrial Polymers Handbook, S.Wilks (editor), Wiley-VC Verlag Gmbh, Weinsheim 2001, ve 4 dílech; ISBN 3 527-30260-3

D:Elias H.-G.: Macromolecules, VFol: Industrial Polymers and Syntheses, Wiley-VCH Verlag Gmbh, Weinheim 2007, ISBN 978-3-527-31173-6

D:Králíček J., Kondelíková J., Roda J.: Výroba polymerů I a II, IVVP MP ČSR, Praha 1977

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi