Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Forenzní analýza polymerních materiálů

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Zdeněk Hrdlička, Ph.D.
doc. Ing. Jan Merna, Ph.D.

Anotace

Předmět je zaměřen na způsoby a příčíny poruch polymerních výrobků a metody, kterými se tyto materiály analyzují.
Jsou uvedeny i konkrétní studie porušení nejběžnějších výrobků.Sylabus

1. Úvod, pojmy,příčiny poruch polymerních výrobků: Zpracování, design výrobku, špatná volba materiálu
2. Struktura vs. vlastnosti polymerů
3. Struktura vs. vlastnosti polymerů, složení polymerních materiálů (aditiva)
4. Degradace a stabilizace polymerních materiálů
5. Zpracování polymerních materiálů I
6. Zpracování polymerních materiálů II
7. Mechanismy porušování polymerních materiálů
8. Průběžný test
9. Tokové vlastnosti polymerů, měření viskozity, tokové křivky, plasticita elastomerů, vulkanizační charakteristiky kaučukových směsí
10.Statické a dynamické mechanické zkoušky
11.Metody charakterizace termických vlastností (DSC, DMA, TGA), spektroskopické metody
12.Metody stanovení molární hmotnosti polymerů
13.Metody studia povrchu polymerních materiálů
14.Případové studie porušení konkrétních výrobků z plastů a elastomerů, prezentace individuálních projektů

Literatura

None

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi