Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Biomateriály

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc.

Anotace

Předmět Biomateriály je zaměřen na jejich přípravu, strukturu a vlastnosti. Tato problematika patří do oblasti tkáňového inženýrství. Spojuje poznatky z fyziky, chemie, biologie a medicíny s cílem obnovit nebo nahradit tkáně nebo orgány poškozené onemocněním, zraněním nebo vrozenou anomálií. Proto se na přednáškách podílí kromě přednášejících materiálových inženýrů, specializujících se na biomaterály na bázi kovů, keramických, skelným a polymerních materiálů, i buněčný morfolog, který doplňuje informace o požadavcích lékařů na biomateriály.

Sylabus

1. Interakce buněk s mezibuněčnou hmotou (Dr. Dvořánková)
2. Biologická snášenlivost implantátů (Dr. Dvořánková)
3. Využití materiálů v biologii a experimentální medicíně (Dr. Dvořánková)
4. Požadavky na kovové biomateriály, typy náhrad (Doc. Joska)
5. Kovové biomateriály (Doc. Joska)
6. Kovové materiály pro stomatologii (amalgámy, ostatní) (Doc. Joska)
7. Interakce bioaktivních materiálů s tělními tekutinami (Prof. Helebrant)
8. Bioinertní keramické materiály (Dr. Andertová)
9. Bioaktivní keramika a její aplikace (Dr. Strnad)
10. Polymery pro dentální medicínu (Ing. Blábolil)
11. Transport léčiv na polymerních nosičích (Prof. Ulbrich)
12. Aplikace polymerů na bázi silikonů (Doc. Hron)
13. Polymery v tkáňovém inženýrství a další aplikace (Prof. Švorčík)


Literatura

Z: S. Ramakrishna a kol.: Biomaterials: A Nano Approach. Taylor and Francis, 2010.
D: M. Reza Mozafari (Ed.): Nanomaterials and Nanosystems for Biomedical Applications, Springer, 2007.
D: Powerpointové prezentace k jednotlivým přednáškám dostupné na www stránkách Ústavu inženýrství pevných látek http://www.vscht.cz/ipl/

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi