Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Kvantová mechanika pro materiálové inženýrství

Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant doc. Ing. Jakub Siegel, Ph.D.

Anotace

Kvantová mechanika má fundamentální význam při studiu materiálových oborů. Umožňuje pochopit chování velmi malých objektů od nanostruktur až po jednotlivé atomy a dokonce subatomární objekty.Představuje způsob jak formulovat zákony popisující jevy v materiálech a aplikovat je na pochopení jevů nových. Předmět je zaměřen na pochopení aparátu Kvantové mechaniky a jeho využití při studiu fundamentálních problémů mikrosvěta.

Sylabus

1. Úvod do kvantové teorie.
2. Základní matematický aparát kvantové teorie.
3. Postuláty kvantové mechaniky.
4. Věty o souměřitelnosti veličin, Heisenbergův princip neurčitosti.
5. Úvod do teorie reprezentace.
6. Časová závislost vlnových funkcí a operátorů.
7. Lineární harmonický oscilátor (LHO) v x-reprezentaci.
8. Řešení LHO v evergetické reprezentaci.
9. LHO v reprezentaci obsazovacích čísel.
10. Pohyb částic v poli centrálních sil(I).
11. Pohyb částic v poli centrálních sil(II).
12. Vodíkový atom(I).
13. Vodíkový atom(II).
14. Vodíkový atom(III).

Literatura

Z: písemné materiály přednášejícího.
Z: A.S.Davydov, Kvantová mechanika, SPN Praha, 1986. ISBN 80-7235-960-6
D: L.Skála, Úvod do kvantové mechaniky, Academia, 2005. ISBN 80-2001-316-4

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi