Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Základy měřicí techniky

Kredity 3
Rozsah 1 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Josef Náhlík, CSc.

Anotace

Jsou podány informace o souboru a podstatě vnějších charakteristických parametrů univerzálních měřicích přístrojů pro měření základních elektrických veličin (elektrické napětí, proud a odpor). Studentům to umožní lepší orientaci při volbě vhodného přístroje přiměřeného svou kvalitou povaze a potřebám konkrétního experimentu s ohledem na "rozumný" kompromis mezi kvalitou a cenou. Je posilována schopnost nalézat experimentální řešení s dostatečnou přesností a rychlostí (produktivitou) a přiměřenou cenou. Pozornost je věnována též systémovým řešením s minimalizací hrubých systematických chyb, problematice nežádoucích interakcí přístroje a měřeného objektu, nebo přístrojů navzájem. Zvláštní péče je věnována úskalím stavby experimentálních pracovišť s ohledem na minimalizaci nebezpečí průniku parazitních signálů do měřicích okruhu a studenti jsou seznámeni s praktickými postupy a komerčně dostupnými technickými prostředky, které optimální řešení usnadňují (včetně principů a prostředků koaxiálního a triaxiálního propojení).

Sylabus

1. Klasifikace přístrojů pro měření základních elektrických veličin.
2. Pasivní přístroje, přehled základních charakteristických parametrů.
3. Přehled principů, vlastností a použití pasivních ručkových přístrojů.
4. Struktura analogových elektronických přístrojů, specifické vlastnosti.
5. Struktura digitálních elektronických přístrojů, specifické vlastnosti.
6. Vlastnosti D/A, A/D převodníků, vlastnosti digitálních voltmetrů.
7. Interakce přístrojů s měřeným objektem, důsledky, korekce chyb.
8. Interakce přístrojů v měřícím systému, příklady, minimalizace vlivu.
9. Impedanční přizpůsobení zdroje a spotřebiče signálu.
10. Hlavní zásady návrhu měřícího systému, hrubé chyby návrhů.
11. Rušení měření, cesty průniku parazitních signálů, minimalizace vlivu.
12. Základní vlastnosti voltmetrů, ampérmetrů a napájecích zdrojů.
13. Základní charakteristiky měřících signálů, přístroje pro jejich generaci.
14. Osciloskop, bloková funkce a obecné praktické zásady jeho obsluhy.

Literatura

Z: Náhlík, J.: Základy měřicí techniky. Skriptum VŠCHT Praha, 1988.
D: Haasz, V., Sedláček, M.: Elektrická měření - Přístroje a metody. Skriptum ČVUT FEL Praha, Praha 2005.
D: Haasz, V., Roztočil, J., Novák, J.: Číslicové měřicí systémy. Skriptum ČVUT FEL Praha. Praha 2000.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi