Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Laboratorní projekt III

Kredity 8
Rozsah 0 / 0 / 12
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant prof. Ing. Jindřich Leitner, DrSc.

Anotace

Cílem laboratorního projektu III je příprava studentů k systematické práci při řešení vědecko-výzkumných projektů a blížší seznámení se s přístrojovým vybavením ústavu.

Sylabus

Celosemestrální práce na vybrané téma zakončená sepsáním souhrnné zprávy ve formě odborné publikace a její prezentací na semináři ústavu.

Literatura

Z:Literatura doporučená vedoucím projektu na základě zvoleného tématu.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi